"wij geven onze gebouwen vorm, en daarna vormen zij ons"
Winston Churchill 1960

De Projectencompagnons

Huisvestingsprojecten kennen geen vaste vorm, soms zijn het strategische uitdagingen voor de lange termijn. Soms moet er binnen een week twee afdelingen op een nieuwe locatie gehuisvest worden.
Een ding staat vast de invloed van deze bewegingen op uw organisatie en medewerkers zijn van grote invloed.

Heeft u voldoende tijd, mensenkracht en kennis in huis
om dit te organiseren???

De Projectencompagnons biedt u met haar unieke werkwijze een flexibele oplossing voor alle huisvestingsprojecten. Kernwoorden voor onze aanpak zijn: pragmatisch, economisch en ondersteunend.

Onze Missie:
Het optimaal inzetten en benutten van kantoorhuisvesting, teneinde haar gebruikers te faciliteren met een veilige en inspirerende werkomgeving, die volledig aansluit bij de werkprocessen en de uitstraling van de organisatie.