home voordelen omgeving interieur aanvraag diensten info DPRC
 
 

Het gebruik van de website en de hieraan gelinkte internetsites van DPRC B.V. ondernemingen (hierna te noemen: "de ondernemingen") is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna te noemen: "de sites") impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

De ondernemingen wijzen expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de sites. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of via de sites toegankelijk is. De ondernemingen, bestuurders en/of medewekers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de sites beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Alle afbeeldingen op de internetsites, waaronder begrepen alle teksten, foto’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van de rechthebbenden en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van (een of meer) van de ondernemingen is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van de ondernemingen zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

 
ENGLISH         disclaimer